logo

GisE Octopus to pierwszy na świecie system kompleksowej ochrony przed podsłuchem laserowym, sejsmicznym i podglądem obserwacji niejawnej.

Technologia oparta na transduktorowej propagacji fal akustycznych i barierze optycznej ciekłych kryształów gwarantuje pełne zabezpieczenie wszystkich przetwarzanych informacji w pomieszczeniach w których znajdują się okna. System opracowany został na podstawie doświadczeń i wiedzy operatora podsłuchu laserowego jednej ze służb kontrwywiadowczych państw NATO. W przeciwieństwie do przestarzałych i nieskutecznych, lecz wciąż szeroko stosowanych generatorów wibroakustycznych, system GisE Octopus zapobiega rejestracji materiału audio z zewnątrz budynku, niezależnie od odległości i kąta natarcia mikrofonu laserowego.

12 powodów dla których warto go wybrać:

CERTYFIKATY I BADANIA

                                                              

 

Wszystkie badania zostały wykonane w akredytowanych jednostkach w Polsce: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i Laboratorium Badawcze PLUM

 

SKUTECZNOŚĆ SYSTEMU OCTOPUS

 

Propagacja bariery akustycznej po stronie atakującego. Ochrona systemem Octopus:

Propagacja bariery akustycznej typowych rozwiązań konkurencyjnych: