GisE Warszawa

Oferta pracy

Gise sp. z o.o. w związku z prowadzeniem projektu nr POPW.01.01.02-20-0057/22 pn.: „Octopus – kompleksowa ochrona przed podsłuchem laserowym i podglądem obserwacji niejawnej”, umowy o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-20-0057/22, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, poszukuje 2 osób na stanowiska Inżynier R&D:

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane z zakresu informatyki, mechatroniki automatyki i robotyki, elektroniki, elektrotechniki, inżynierii materiałowej, mechaniki, fizyki technicznej lub budownictwa,
 • Min. podstawowa znajomość jednego z języków programowania: C++, C#, Python, Java,
 • Znajomość zagadnień z obszaru sterowania układów elektrotechnicznych i elektronicznych,
 • Umiejętność sporządzania i czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (min. B2),
 • Wiedza z zakresu akustyki będzie dodatkowym atutem.

 

Zakres obowiązków:

 • projektowanie i rozwój kodu programu sterującego i całego produktu,
 • analityka instalacyjna, montaż, serwis i opieka u klienta,
 • dbałość o implementację i przeprowadzanie testów narzędzi i oprogramowania,
 • proponowanie, wdrażanie i optymalizacja nowych rozwiązań,
 • sporządzanie dokumentacji technicznej z prowadzonych badań,
 • diagnozowanie problemów i ich rozwiązywanie.

 

Oferujemy:

 • umowa o pracę (cały etat),
 • udział w ciekawym, rozwojowym projekcie,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 • pracę w przyjaznym i dynamicznym środowisku.

 

CV prosimy składać na adres: kontakt@gise.com.pl

Gise sp. z o.o. zastrzega, że może skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami.

Do CV należy dopisać klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Informujemy, że administratorem danych jest Gise sp. z o.o z siedzibą w Białymstoku, ul. Brukowa 28B/U2 15-889 Białystok (dalej jako “administrator”). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych – do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Gise sp. z o.o. w związku z prowadzoną rekrutacją.

Ogłoszenie nr 2023-47578-143300

Octopus – kompleksowa ochrona przed podsłuchem laserowym i podglądem obserwacji niejawnej
Status ogłoszenia: Anulowane

Anulowanie zapytania ofertowego – Zapytanie ofertowe nr 1_1.1.2_2023.docx

Ogłoszenie nr 2023-47578-144401

Octopus – kompleksowa ochrona przed podsłuchem laserowym i podglądem obserwacji niejawnej
Status ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_kamera_GISE

Ogłoszenie nr 2023-47578-145436

„Octopus – kompleksowa ochrona przed podsłuchem laserowym i podglądem obserwacji niejawnej”
Status ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 2023-47578-146784

„Octopus – kompleksowa ochrona przed podsłuchem laserowym i podglądem obserwacji niejawnej”

Status ogłoszenia: Zakończone

Informacja – brak ofert

Ogłoszenie nr 2023-47578-148256

„Octopus – kompleksowa ochrona przed podsłuchem laserowym i podglądem obserwacji niejawnej”

Status ogłoszenia: Zakończone

Informacja

Ogłoszenie nr 2023-47578-158704

„Octopus – kompleksowa ochrona przed podsłuchem laserowym i podglądem obserwacji niejawnej”

Status ogłoszenia: Zakończone

informacja o wyborze oferty

zmienione_Zapytanie ofertowe nr _1.1.2_2023.docx

zmieniony_Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna

zmieniony_Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 5_1.1.2_2023.docx

Ogłoszenie nr 2023-47578-165547

„Octopus – kompleksowa ochrona przed podsłuchem laserowym i podglądem obserwacji niejawnej”

Status ogłoszenia: Zakończone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_GISE_narzędzia

Oferta pracy

Gise sp. z o.o. w związku z prowadzeniem projektu nr POPW.01.01.02-20-0057/22 pn.: „Octopus – kompleksowa ochrona przed podsłuchem laserowym i podglądem obserwacji niejawnej”, umowy o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-20-0057/22, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, poszukuje 2 osób na stanowiska : Pre – sales support:

Specjalista ds sprzedaży

CV prosimy składać na adres: kontakt@gise.com.pl

Gise sp. z o.o. zastrzega, że może skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami.

Do CV należy dopisać klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Informujemy, że administratorem danych jest Gise sp. z o.o z siedzibą w Białymstoku, ul. Grochowa 3/110, 15-423 Białystok (dalej jako “administrator”). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych – do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest Gise sp. z o.o. w związku z prowadzoną rekrutacją.

Ogłoszenie nr 2023-47578-169428

„Octopus – kompleksowa ochrona przed podsłuchem laserowym i podglądem obserwacji niejawnej”

Status ogłoszenia: Zakończone

wybór oferty

Ogłoszenie nr 2023-47578-179127

„Octopus – kompleksowa ochrona przed podsłuchem laserowym i podglądem obserwacji niejawnej”|

Status ogłoszenia: Zakończone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty